• Komornik Sądowy dr Janusz Nowak
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Janusz Nowak
    Kancelaria Komornicza Nr III w Tarnowie ul.Konarskiego 9, 33-100 Tarnów
    Kontakt z Kancelarią Spłać zadłużenie

- Witamy -


Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Janusza Nowaka

Kancelaria Komornicza Janusza Nowaka mieści się przy ulicy Konarskiego 9 w Tarnowie. Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 12:30 do 16:30 oraz w piątki w godzinach od 8:30 do 12:30

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 731-840-843 lub poprzez adres mailowy tarnow.nowak@komornik.pl

- Spłata zadłużenia -


Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 55 1600 1462 1899 8009 4000 0001 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika Uwaga! Komornik Sądowy Janusz Nowak obsługuje również rachunek dotychczas obsługiwany przez Komornika Sądowego Arkadiusza Gładysza

- Dostępy Komornika -


Kir Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

E-Zus

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Ceidg

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

CEPIK

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.