Wnioski do pobrania


Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wniosek egzekucyjny

Zaświadczenie o bezskuteczności alimentów

Ograniczenie roszczenia o uiszczoną kwotę

Wzór skargi na czynności Komornika Sądowego

Informacja


Komornik Sądowy Janusz Nowak prowadzi niezakończone postępowania po Komorniku Sądowym Arkadiuszu Gładyszu

Dane kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Janusz Nowak Kancelaria Komornicza Nr III w Tarnowie
ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów
NIP: 8133643617

Kontakt


Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 731-840-843 lub poprzez adres mailowy tarnow.nowak@komornik.pl

Godziny otwarcia


Poniedziałek: 8:30 - 16:30
Wtorek: 8:30 - 16:30
Środa: 8:30 - 16:30
Czwartek: 8:30 - 16:30
Piątek: 8:30 - 16:30
Uwaga! Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek od 12:30 do 16:30 oraz w piątek od 8:30 do 12:30

Spłać zadłużenie


Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas SA 55 1600 1462 1899 8009 4000 0001 Uwaga! Komornik Sądowy Janusz Nowak obsługuje również rachunek dotychczas obsługiwany przez Komornika Sądowego Arkadiusza Gładysza